Terug naar overzicht

Van diverse kanten bereiken ons berichten dat deurwaarderskantoren druk doende zijn met de CJIB-tender. In dit bericht informeren we u graag over zaken waarbij Praclox u kan ondersteunen. En wellicht kan onderstaande informatie u helpen bij het reageren op de tender.

CJIB-module

Voor de kantoren die nog geen CJIB-zaken behartigen: Praclox heeft een uitgebreide module beschikbaar om zaken in te lezen en alle bestandsuitwisseling van en naar het CJIB te verzorgen.

Inlezen

Bij het inlezen kunnen direct zaken in het dossier geregeld worden, zoals het juiste tarief instellen, een afdeling toewijzen, een standaardactie uitvoeren of een workflow koppelen.

Debiteur-herkenning

Bij het inlezen van dossiers worden reeds bekende debiteuren herkend. Hierdoor weet u bij sommigen al of het om niet-kunners of niet-willers gaat. Voor bekende debiteuren kan met een scoreberekening in OthoMatic een indicatie van de verhaalbaarheid verkregen worden.

Score-bepaling

Naast de score op bekende debiteuren kan ook met kunstmatige intelligentie via het neurale netwerk van Neurop een score bepaald worden. Dit geeft een indicatie van de verhaalbaarheid, ook op zaken van onbekende debiteuren.

Nadere analyse

Met de uitgebreide analyse-mogelijkheden van onze Inc.Sight-aanbieding (datawarehouse) kunt u dieper graven in de mogelijkheden die u bestaande data biedt: welke parameters zijn van invloed op de score in CJIB-zaken (en uiteraard overige zaken)?

Workflow

De uniformiteit van zaken en werkwijze bij CJIB-zaken leent zich uitermate voor het inzetten van de workflow. We kunnen een workflow voor u inrichten die diverse standaard stappen automatisch uitvoert, waardoor u zich kunt richten op het uitbrengen van betekeningen en de niet-standaard handelingen.

Containers

Vanwege diezelfde uniformiteit van zaken zijn er ook uniforme vervolghandelingen waar een mens bij betrokken moet zijn. Vanuit de workflow kunnen deze in gestructureerde containers terecht komen, waardoor de handelingen gegroepeerd worden en dus snel kunnen worden afgehandeld door gespecialiseerde medewerkers.

Bewaking

Met de rapportgenerator kunt u diverse rapportages maken om de voortgang van dossiers te bewaken, zoals een rapport met dossiers die de expiratiedatum naderen. Dergelijke rapporten kunnen met de scheduler automatisch periodiek gegenereerd worden.

OthoExploot

Voor het uitbrengen van exploten is OthoExploot zeer waardevol. Ook kantoren die zichzelf niet als ‘explotenfabriek’ zien melden veel voordeel van het gebruik van deze tool, vooral in combinatie met de app OthoRoute. En het bepalen van de optimale route bespaart u tijd, zeker indien u kavels wint waar u nog niet dagelijks rijdt.

Afwikkelen in bulk

Indien het tarief goed staat ingericht – en daar hebben we voorbeelden van – kan een dossier zonder omkijken in bulk worden afgerekend. Dit bespaart veel tijd.

Online inzage

Vele kantoren hebben reeds een website om hun opdrachtgevers (waaronder het CJIB) in te laten kijken bij de voortgang van dossiers. In de vorige tender werd veel nadruk gelegd op het maximaal aantal gelijktijdige gebruikers, dit kunnen de online omgevingen van Praclox aan. In een eerdere nieuwsbrief hebben we de introductie van OthoOnline aangekondigd, een herziene versie van de online inzage. Mocht u nog geen online inzage hebben, dan is dat eenvoudig te verzorgen.

Enquête naar debiteuren

In de volgende release van OthoMatic komt de mogelijkheid om enquêtes naar debiteuren te sturen. Uiteraard kunt u dit achteraf doen om uw dienstverlening te evalueren. Maar denkt u ook aan het inzetten hiervan aan het begin van het traject, om te bepalen of u met een niet-kunner of niet-willer te maken heeft. Dit werkt samen met OthoOnline, het net geïntroduceerde online platform van Praclox.

Wenst u meer informatie omtrent bovenstaande onderwerpen, of kunnen wij u helpen bij het inrichten van diverse zaken? Neemt u vooral contact met ons op.