Terug naar overzicht

Het CJIB heeft onlangs 2 nieuwsbrieven verstuurd aan de deurwaardersrelaties. In dit bericht geven wij de stand van zaken aan per onderwerp.

Generieke werkwijze Plukze/Terwee

Terwee- en Plukze-zaken gaan grotendeels digitaal aangeleverd worden in een XML-bestand. Hiervoor voert Praclox momenteel testen uit om te onderzoeken of dit via de reguliere inleesfunctie ingelezen kan worden.


Daarnaast wil het CJIB dat voor Terwee en Plukze ook TTA-berichten worden aangemaakt zodra een afdracht plaatsvindt. Reeds geboekte TTA’s wil het CJIB niet ontvangen, alleen de TTA’s die gedaan worden na ingangsdatum mogen meegenomen worden in het TTA-bericht. Om hieraan te kunnen voldoen is een update nodig die wij rond de ingangsdatum kunnen uitvoeren voor de Terwee- en Plukze-zaken. Wij wachten nog op antwoord van het CJIB wanneer de geplande overgang van Terwee en Plukze is.

Met deze update is enige tijd gemoeid (naar schatting maximaal 0,5 uur) die wij in rekening brengen. Indien u deze update wilt laten uitvoeren, verzoeken we u dit aan ons te melden.

Wijziging afloopcodes

Het CJIB heeft gemeld dat de afloopcodes aangepast en uitgebreid gaan worden. Hierop hebben wij aanvullende vragen gesteld en zijn nog in afwachting van een reactie.

Wij hebben hierin onze voorkeur uitgesproken om de bestaande afloopcodes niet van betekenis te laten wijzigen omdat dit van invloed is op diverse rapportages. Het vergelijken van nieuwe met oude zaken wordt onmogelijk indien codes van betekenis wijzigen, aangezien alleen de code wordt opgeslagen.

Zodra er meer te melden valt over het wijzigen van de afloopcodes berichten wij u weer.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande onderwerpen, dan vernemen we dat graag.