Software voor deurwaarders-
en incassokantoren

OthoExploot

Ontdek de voordelen van OthoExploot

Bekijk onze OthoExploot promotievideo en ontdek de voordelen.

Eenvoudig exploten beheren

Bent u veel tijd kwijt met het maken van routes? Of heeft u soms moeite om exploten terug te vinden in de stapels klaarliggende routes?

Dan heeft Praclox de oplossing: OthoExploot, eventueel in combinatie met de app OthoRoute. Met OthoExploot heeft u volledige controle over uw explotenstroom.

 

Voor de realisatie van het e-derdenbeslag is ook gebruik gemaakt van de kracht van OthoExploot. Hierdoor is het eenvoudig om exploten toe te voegen of te verwijderen uit het elektronische traject. En de gegevens in de beslagen worden via OthoExploot aangevuld met de juiste deurwaarder en datum.

Alle voordelen van OthoExploot

1
Exploten digitaal bewaard tot u ze gaat uitbrengen
 • U heeft altijd overzicht in de werkvoorraad en urgenties.
 • Bij het aanmaken van de exploten wordt aangegeven wat de voorkeursdatum en/of fatale datum is. U kunt
  bijvoorbeeld een fatale datum zetten op basis van de geldigheidsdatum van de genomen BRP informatie.
 • U definieert van tevoren de wijken waarin u exploten rijdt.
 • Voor bulkadressen (bv. banken) kunt u een aparte 'wijk' van een enkel adres aanmaken.
 • Bij het bekijken van de werkvoorraad ziet u direct in welke wijken er exploten zijn met een streefdatum of fatale datum die op het punt staat te vervallen. Hierdoor kunt u prioriteit geven aan deze wijken en/of exploten.
Alle voordelen
2
Routeplanning geïntegreerd
 • U kunt de route handmatig bepalen
 • Uiteraard is het op volgorde van de postcode leggen in een klik te doen
 • De route kan echter ook optimaal worden bepaald via een extern routeplanningspakket. Dit is hetzelfde wat door Transport Logistiek Nederland gebruikt wordt. Hiervoor betaalt u per keer zeer geringe kosten (circa 1 euro per planning). U ziet direct hoe lang de route duurt en kunt er eventueel nog exploten uit halen.
 • Het kiezen en plannen van een route kost slechts enkele handelingen en gaat zeer snel.
 
 
 
Alle voordelen
3
Exploten compleet met alle bijlagen geprint (direct op pad)
 • Bij het beheer van documentsjablonen kunt u al aangeven welke bijlagen er bij een document (exploot) horen.
 • Dit is nog te wijzigen door de medewerker die het exploot aanmaakt.
 • De bijlagen kunnen in verschillende hoeveelheden geprint worden. Kopiëren is niet meer nodig.
 • In de exploten zijn de uitbrengdatum en het deurwaardersrelaas (heb-ik tekst) reeds gevuld. Schrijven/typen/stempelen is niet nodig.
Alle voordelen
4
Exploten onderweg af te melden met OthoRoute
 • In de app liggen de exploten op dezelfde volgorde als de papieren exploten.
 • Per exploot geeft u aan hoe deze is uitgebracht.
 • Bij bulkadressen (bv. banken) kunt u alle uitgebrachte exploten in 1 keer afmelden.
 • Via uw mobiele verbinding wordt op kantoor direct het dossier bijgewerkt: de kosten zijn geboekt, het repertoir wordt bijgewerkt en er wordt een aantekening in het dossier gemaakt.
 • Bij het boeken kan automatisch een vervolgexploot gemaakt worden (bv. de overbetekening).
 • Met een enkele klik geleidt uw navigatie in de telefoon u naar het volgende adres.
 • De app is optioneel. Zonder de app biedt OthoRoute nog steeds vele voordelen!
Alle voordelen
5
Alle dossiergegevens ter beschikking binnen OthoRoute
 • Het gehele dossier is te raadplegen, inclusief alle documenten.
 • U kunt aantekeningen maken in het dossier. Deze zijn door medewerkers op kantoor direct in te zien.
 • U kunt ook een compleet bezoekverslag invoeren. De in te voeren gegevens zijn in de vorm van een sjabloon te definiëren.
 • Zelfs foto's en video's kunnen direct aan het dossier gekoppeld worden.
Alle voordelen
6
Opdrachtgevers realtime te ïnformeren
 • Dit is bestaande functionaliteit in OthoMatic: bij het maken van een boeking wordt direct een e-mail of SMS-bericht klaargezet.
 • Geen noodzaak meer om te bellen. En dus geen kans dat het vergeten wordt!
 • Uiteraard is per opdrachtgever in te stellen of een bericht gewenst is.
Alle voordelen
7
Minimale afronding na terugkomst op kantoor
 • Niet-uitgebrachte exploten worden teruggeplaatst in de werkvoorraad.
 • Indien de app OthoRoute niet gebruikt wordt, moeten de uitgebrachte exploten eerst geboekt worden met ingave van de manier van uitbrengen. Ook in dat geval kan een vervolgexploot meteen aangemaakt worden.
 • De uitgebrachte exploten worden geprint en voorzien van een handtekening. Hierbij worden niet alle bijlagen nog een keer geprint, alleen diegenen waarbij dat expliciet van tevoren is bepaald.
 • De getekende originelen worden gescand. Hierbij worden ze automatisch gekoppeld aan de boeking en de repertoirgegevens die op dat moment reeds bestaan.
 • Optie: de deurwaarder kan ook de originelen reeds meenemen op de route. In dat geval hoeft bij terugkomt uiteraard niet meer geprint te worden, maar zijn de originelen direct te scannen.
 • Optie: het tekenen kan ook gebeuren met een digitale handtekening. Dan hoeft er niet meer geprint te worden. In combinatie met de app OthoRoute zijn er in dat geval helemaal geen handelingen meer nodig na terugkomst.
Alle voordelen
8
En dat alles tegen geringe kosten!
 • OthoExploot is standaard zonder extra kosten beschikbaar in OthoMatic, zoals vrijwel alle mogelijkheden binnen OthoMatic zonder extra kosten beschikbaar zijn.
 • OthoRoute valt onder de online uitbreidingen, hiervoor zijn wel extra kosten verschuldigd. Dit bestaat uit een eenmalige bijdrage, plus een jaarlijkse onderhoudsvergoeding.
 • Bij de eenmalige bijdrage zit uiteraard ook ondersteuning bij het inrichten en ingebruiknemen.
 • Met de jaarlijkse bijdrage zorgt Praclox dat de app ook bij alle wijzigingen van Android en iOS blijft werken. En we ontwikkelen geregeld nieuwe features.
Alle voordelen