Software voor deurwaarders-
en incassokantoren

Updates

Als gebruiker van OthoMatic kunt u onbeperkt wensen indienen voor de verdere ontwikkeling van OthoMatic. Hiervoor is geen apart lidmaatschap of contributie van een vereniging vereist. Gezamenlijk met uw collega’s bepaalt u de ontwikkelingen en de prioriteiten, waarbij ieder kantoor een gelijke stem heeft.  De wensen worden besproken tijdens een halfjaarlijkse vergadering waar alle kantoren uitgenodigd zijn.

Praclox levert op basis van de ingediende wensen 2 maal per jaar een update van OthoMatic. In overleg met de gebruikers kan hiervan afgeweken worden.

otmupdate