Software voor deurwaarders-
en incassokantoren

Veel gestelde vragen

Kunnen mijn huidige gegevens geconverteerd worden?

Uiteraard kan dat. Praclox beschikt over ruime ervaring in het converteren vanuit de meeste gangbare pakketten. 

Ondersteunt OthoMatic meerdere vestigingen?

OthoMatic ondersteunt meerdere vestigingen van een kantoor door middel van locatie codes. Hierbij worden de gegevens opgeslagen in een centrale database, er wordt dus ook een gecombineerde boekhouding bijgehouden. Indien u meer scheiding wenst is het ook mogelijk meerdere databases te gebruiken. In dat geval is het echter niet mogelijk om een gezamenlijke boekhouding te voeren of de SNG aansluiting te delen. Bij een kantoor met meerdere vestigingen ligt het gebruik van locatiecodes het meest voor de hand .

Hoe verloopt de ontwikkelcyclus?

De ontwikkelcyclus verloopt als volgt:

  • Maand 1-5: ontwikkeling en testen bij Praclox
  • Eind maand 5: Uitlevering aan alle kantoren in een testomgeving
  • Maand 6: testen door de kantoren. Deze leveren feedback aan Praclox, op basis waarvan eventuele aanpassingen gedaan kunnen worden. In deze periode kan ieder kantoor –indien gewenst- ook verifiëren dat het aanwezige maatwerk niet conflicteert met de nieuwe update.
  • Eind maand 6: Uitlevering aan de kantoren in live.

Vanaf maand 5 start een nieuwe ontwikkelcyclus in de vorm van een bijeenkomst tussen Praclox en de gebruikersgroep plus voorbereidend werk voor de volgende update. De ontwikkeling van maatwerk gebeurt buiten deze cyclus om, al naar gelang de wensen van de klant. 

Hoeveel vrijheid heeft een kantoor in het maatwerk?

Dit is lastig op voorhand aan te geven. Een aanpassing voor een specifieke klant mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de stabiliteit van het pakket. Daarnaast mogen toekomstige ontwikkelingen voor alle klanten er niet door gehinderd worden.
In het algemeen kan gesteld worden dat functies voor het inlezen van specifieke gegevens of het uitvoeren van specifieke rapportages mogelijk zijn. Daarnaast zijn op een paar plaatsen knoppen toe te voegen voor specifieke functies. Bij iedere wens zal Praclox in samenspraak met de klant bepalen of gewenst maatwerk ook mogelijk is. Mocht dit naar de wens van de klant niet ver genoeg gaan dan bestaat altijd de mogelijkheid om los te koppelen uit OthoMatic en zelfstandig verder te gaan (zie de vraag ‘En wat nou als…’)

Ik ben al Praclox klant, kan ik overstappen naar OthoMatic?

Ook onze huidige Otho gebruikers kunnen de overstap maken naar OthoMatic. Voor een offerte omtrent de overgang naar deze versie kunt u contact opnemen met Praclox. 

En wat nou als…

Mocht u op een bepaald moment besluiten dat u niet verder wilt deelnemen in OthoMatic, dan bestaat de mogelijkheid om uw versie op dat moment ‘los te koppelen’. Alle mogelijkheden van de Praclox maatwerk-aanpak (Otho) staan dan tot uw beschikking en u bepaalt geheel zelfstandig de verdere ontwikkeling van het pakket.

faq