Software voor deurwaarders-
en incassokantoren

Maatwerk

Hoe compleet een pakket ook is, er blijven altijd zaken te wensen over. Specifieke functies waar uw collega’s wellicht geen behoefte aan hebben, zeker wanneer de wensen samenhangen met bijzondere (vaak grote) opdrachtgevers. OthoMatic biedt hier een oplossing voor, gebaseerd op de jarenlange maatwerkervaring van Praclox.

OthoMatic biedt op diverse plaatsen de mogelijkheid een ‘uitstap’ te maken naar een stuk maatwerk wat per klant gebouwd kan worden. Te denken valt aan inlees- of rapportagefuncties voor specifieke opdrachtgevers, extra opgeslagen gegevens vanuit een ander softwarepakket, managementrapportages etc.

Uit deze beschrijving valt op te maken dat niet alle maatwerk mogelijk is, dit zal in overleg met Praclox per geval bekeken moeten worden. De creatieve programmeurs van Praclox weten echter vaak ingenieuze oplossingen te vinden en uiteraard kan besloten worden om in OthoMatic extra ‘uitstapplekken’ te creëren.

Het maatwerk staat technisch gezien los van het kernpakket en wordt door een update van OthoMatic dus ook niet gewijzigd. De ontwikkelkosten van maatwerk worden uiteraard door het specifieke kantoor gedragen, waarbij het kantoor ook een actieve rol dient te nemen in het testen van het opgeleverde maatwerk.

maatwerk