Bij OthoMatic wordt standaard een inzage-mogelijkheid voor opdrachtgevers geboden via een website. Deze is niet-realtime en biedt alleen e-mail als reactiemogelijkheid.

De module Dossier Online Uitgebreid biedt meer mogelijkheden. Hierbij heeft uw opdrachtgever realtime inzage in het dossier. De opdrachtgever kan in het dossier betalingen melden, reacties plaatsen, of verzoeken om het dossier te sluiten. U kunt zelf dossiers klaarzetten waar u graag een reactie op zou ontvangen. 

Daarnaast kunnen bijlages (brieven etc.) ingezien worden, kan een lijst met dossiers gedownload worden en kunnen (optioneel) rapportages gedownload worden.

En dit alles onder aansturing van uzelf. Een installatie van Dossier Online Uitgebreid is namelijk maatwerk, we kunnen het naar uw wensen beperken of uitbreiden.